Vizyon, Misyon ve Değerlerimiz

» Anasayfa » Vizyon

Vizyon, Misyon, Değerlerimiz

MİSYONUMUZ

Kurumumuzun Varlık Sebebi

Yaslardan alınan görev ve yetkilerimizi üyelerimiz ve ilçemize hizmet için kullanmak. Bu kapsamda hem yasal görev ve yetkilerimiz hakkında kurum bilincini artırmak hem de üyelerimizi ve ilçe halkını bilgilendirmek.

Üyelerimizin haklarının ve çıkarlarının korunması ve geleceklerini garanti altına almak bölgesel, ulusal ve uluslar arası platformlarda aktif rol almak.  Bu kapsamda düzenli ve sürekli üye toplantıları, meslek komiteleri toplantıları, meclis toplantıları ile bilgilenmek, alınan bilgiler ışığında üyelerin haklarının ve çıkarlarının savunulması için İZO ve Yönetim Kurulu?nun kurumsal ve bireysel ilişkilerini etkin kullanarak bölgesel, ulusal ve uluslar arası girişimlerde bulunmak.

Katılımcı ve şeffaf yönetimde etkinliğimizi artırmak ve bunu bir kurum kültürü haline getirmek. Bu kapsamda üyelerimiz ile bilgi toplama ve bilgilendirme amaçlı düzenli ve sürekli toplantıların sektör bazında yapılması. Bu yolla üyelerin taleplerini birinci ağızdan almak ve algılamak, çözümlerinde etkinliği ve zamanındalığı sağlamak.

Hizmet kalitesini yükseltmek, üye memnuniyetini ve toplumsal memnuniyeti artırmak kapsamında, yasal yükümlülüklerin yanında toplumsal yükümlülükleri de dikkate alarak hizmet alanımızı yasaların bize vermiş olduğu sınırlar çerçevesinde genişletmek, hizmet verdiğimiz kulvarlarda minimum uluslar arası standartlara (Kalite Yönetim Sistemi ve TZOB Akreditasyon Sistemi) uygun hizmet vermek.

Üyelerin yasal gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve yasal şartları karşılamalarını sağlamak. Bu kapsamında ulusal ve uluslar arası gelişmeleri ve düzenlemeleri izlemek, üyelere söz konusu gelişmeler ve düzenlemeler hakkında seminerler vermek. Bu yolla üyelerimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerinde güncelliği ve etkinliği sağlamak, üyelerimizin karşılaşması muhtemel cezai yaptırımları önlemek.

İlçe ziraatini ve tarımının geliştirilmesi ve ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerinin devamlılığını sağlamak. Bu kapsamda, yerel, ulusal ve uluslar arası yatırımcıların ve yereltarım ,hayvancılık ve zirai sermayenin ilçe ekonomisine kazandırılması amacı ile İzmit'in bölgesel ulusal ve uluslar arası arenada tanıtımını yapmak, yatırımlar için altyapı çalışmalarını yürütmek, yürütülen çalışmalara katkı sağlamak, bu amaçla yerel, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri yapmak.

 

Üyelerin bölgesel, ulusal ve uluslar arası rekabette güçlenmesi, teknik ve personel altyapılarının iyileştirilmesi, zirai ve ticari bağlantıların kurulması ve ilişkilerin geliştirilmesinde aktif görev almak. Bu kapsamda üyeleri sektörlerindeki gelişmeler hakkında bilgilendirmek, yönetim, üretim ve ticari faaliyetlerde becerilerini geliştirmek amacı ile etkin danışmanlık hizmetleri vermek. Bu yolla üyelerimizin sektörlerinde uzmanlaşmalarına katkı sağlamak.

Ziraatte etik kurallara uyulmasında etkin rol almak. Bu kapsamda, etik kuralların üyelere benimsetilmesi ve üyeler tarafından uygulanması amacı ile çalışmalar yapmak.

 

Yeni yatırımlar ve ftarımsal faaliyetlere teknik destek kapsamında, fizibilite çalışmalarının yapılması, yatırımlarda ve kurulumlarda üyelerin doğru yönlendirilmesi konularında danışmanlık hizmeti vermek.

Üyelerimizin ekonomik yapılarının güçlendirilmesi, ekonomik krizlere karşı hazırlıklı olmaları ve dayanıklılıklarının sağlanması, kapsamında eğitim ve seminerler organize etmek, kriz yönetimine ilişkin danışmanlık hizmeti vermek.

 

VİZYONUMUZ
Kurumumuzun İdeal Geleceği

Yerel değerlere marka değeri kazandırmış, bölgesi küçük ancak sahip olduğu kaynaklara üst düzeyde değer katmış, ulusal ve uluslar arası platformlarda etkinliği büyük bir Ziraat Odası olmak.

 

DEĞERLERİMİZ
Çalışma Felsefemiz ve Temel İlkelerimiz

  • Üyelerimiz Var Oluşumuzun Sebebidir; Bu Kapsamda Üyelerimizin Gelişmesi için Hizmet Kalitemizi Artırmak, Yasal Yükümlülüklerimiz Dışında Üyelerimize Katma Değer Sağlayacak, Zirai Tarımsal ve Ticari İlişkilerini Geliştirecek, Teknolojilerini Yükseltecek, Bilgi ve Danışmanlık Destekleri Veriyoruz.
  •   Çalışanlarımız Başarımızın Temel Taşıdır; Bu Kapsamda Çalışanlarımızın Beşeri Değerlerini Yükseltmek ve Yüceltmek için Temel Performans İhtiyaçlarını Karşılıyoruz.
  •  Yasalara Uygunluk Temel Yükümlülüğümüzdür; Tüm Faaliyetlerimizde Yasalara Uygunluğun Sağlanması için Kurumsal, Bireysel ve Toplumsal Bilincin Artırılması amacı ile Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmalarını kesintisiz Yürütüyoruz.
  •   Katılımcılık ve Şeffaflık (hesap verebilirlik); Bu kapsamda Öncelikli olarak Üyelerimiz ve diğer Faydalanıcılarımızın Aktif Katılımı ile Hizmet Vermek ve Tüm Faaliyetlerimizde Açık ve Hesap Verebilir bir Yönetim Sergiliyoruz.
  •  Araştırmacı, Birleştirici ve Uzlaşmacı Misyonumuzu Geliştirmek; Bu amaçla, İlçemizin, Bölgemizin ve Ülkemizin Kurumlarını, Belirlediğimiz Amaçlara Ulaşmak için Seferber Ediyoruz.

 

Anasayfa |Bilgi Edinme |İletişim

İzmit Ziraat Odası | Yenişehir Mah.İzmit Kaymakamlığı Zemin Kat- İzmit / KOCAELİ

Telefon: (0262)321 24 73 | Fax: (0262) 323 29 19

izmitziraatodasi41[at]hotmail.com